Puławski Park Naukowo-Technologiczny Aktualności

INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.
Dzień ten został wyznaczony za święto przypadające w dniu 15. 08. 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Prezesa Zarządu spółki Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. dla pracowników Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.